FANDOM


Official Model Maker jest odznaką, którą można zdobyć poprzez specjalne wyróżnienie modelu, który stworzył dany gracz. Jeżeli modelowi zostanie usunięte takie odznaczenie - odznaka zostaje.

Opis

This badge is awarded to players whose creations are so awesome, ROBLOX endorsed them. Owners of this badge probably have great scripting and building skills.