FANDOM


Name - (ang. nazwa) to powtarzalny identyfikator. Wiele obiektów może nosić tę samą nazwę. Gdy w skrypcie chcę się uzyskać dostęp do jakiegoś obiektu za pomocą jego nazwy, można użyć 

game.Workspace["NazwaObiektu"]

Zmienna ta należy do każdego obiektu klasy Instance i do jej pochodnych.

Zmiana nazwy

Zmianę nazwy obiektu można wprowadzić w oknie Propeties w zakładce "Name". Dla obiektu Part będzie miała nazwę "Part".