FANDOM


Wikipedia-icon.png Ta strona zawiera treści z Wikipedii będące na licencji Creative Commons.

Zobacz oryginalny artykuł i autorów.

Lua Logo

Logo języka.

Lua − język skryptowy pierwotnie zaprojektowany dla rozszerzenia funkcjonalności różnych aplikacji (takich jak ROBLOX), jednak często używany jako samodzielny język. Lua wiąże w sobie prostą składnię procedury (podobną do Pascala) z konstrukcjami opisu danych opartymi na tablicach asocjacyjnych i rozszerzalnej semantyce.

Język ten zaimplementowany jest jako mała biblioteka języka C, napisana według standardu ANSI C. Celami implementacji są: prostota, wydajność i przenośność kodu.

Istnieje wiele modyfikacji i nakładek na Lua, a najpopularniejsze to m.in. LuaBind.